Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP

Panel na temat dofinansowania 13 lipiec 2018 r.

W dniu 13 lipca odbyło się spotkanie inauguracyjne dotyczące projektu „Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP” realizowanego przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach działania 1.16 RPO WZP. Panel miał na celu przedstawienie mikro, małych i średnim przedsiębiorcom możliwości otrzymania bonów na usługi doradcze oraz przedstawienie katalogu usług współpracujących z projektem Instytucji Otoczenia Biznesu z całego kraju. Wśród zaproszonych gości byli: Klaster Zarządzania Procesowego przy Północnej Izbie Gospodarczej, Centrum Transferu Technologii Morskich – Akademia Morska w Szczecinie, Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie, MP Polskie Klastry sp. z o.o. – Koordynator Klastra Metalowego METALIKA, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, Klaster Logistyczno – Transportowy Północ – Południe w Gdańsku, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii US sp. z o.o., Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej we Wrocławiu oraz Centrum Transferu Technologii PUM. Wynikiem spotkania – oprócz wiedzy na temat bonów na innowację – były rozmowy networkingowe między MŚP i przedstawicielami IOB.