Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Kolumba 86,
70-035 Szczecin

tel. 91 489 22 74

Oferta:

Usługi doradcze dla przedsiębiorców różnego rodzaju dla przedsiębiorców (w tym związane z wnioskami o dofinansowanie) korzystając z wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia ekspertów własnych lub od lat z nami współpracujących.

W projekcie 1.6 RPO WZ „Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP” ZSRG-SCP może zrealizować usługi doradcze w zakresie:

 • ochrona własności intelektualnej,
 • współpraca B+R,
 • modele biznesowe,
 • finansowanie zewnętrzne,
 • eko-innowacje.

Ochrona własności intelektualnej

Świadomość posiadania własności intelektualnej przez firmę (know-how, patenty, wzory użytkowe, marka itd.) to klucz do sukcesu i zbudowania przewagi konkurencyjnej. To również możliwość podniesienia o wartość własności intelektualnej (wartości niematerialne) ogólnej wartości firmy:

 • audyty własności intelektualnej,
 • strategie zarządzania własnością intelektualną (ochrona własności, wykorzystanie praw, udzielanie licencji itp.)
 • wnioski o ochronę własności intelektualnej (do urzędów patentowych, baz patentowych).

Kojarzenie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R

Dzięki współpracą z Politechniką Koszalińską oferujemy przedsiębiorcom:

 • pośrednictwo we współpracy z PK w zakresie przeprowadzania prac badawczych lub testów nowych produktów lub technologii,
 • pomoc przy wdrażaniu przez przedsiębiorstwa wyników projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez PK,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków o wsparcie finansowe na innowację

Wprowadzanie nowych modeli biznesowych i usług

Opracowujemy dla przedsiębiorców:

 • koncepcje biznesowe przedsiębiorstwa w oparciu o popularny Business Model Canvas,
 • analizy rynkowe w zakresie badania konkurencji, popytu, analizy porównawcze (benchmarking), analizy FTO (Freedom to Operate),
 • strategie marketingowe w zakresie wprowadzania nowych produktów i usług na rynek.

Korzystanie z finansowania zewnętrznego

Oferujemy przedsiębiorcom:

 • pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie,
 • kompleksowe opracowanie biznes planów pod wnioski o dofinansowanie,
 • przygotowanie studiów wykonalności projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE,
 • weryfikacja studiów wykonalności projektów inwestycyjnych wykonanych dla/przez przedsiębiorców,
 • doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z instytucjami finansującymi.

Wdrażanie eko-innowacji i efektywności zasobów

 • audyty technologiczne pod kątem wykorzystania zasobów i energochłonności produkcji,
 • przygotowanie propozycji rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem tzw. Zielonych technologii (przyjaznych środowisku: energooszczędnych, wykorzystujących energię odnawialną, redukujących lub wykorzystujących odpady),
 • pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów eko-innowacyjnych.