Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP

Zachodniopomorski Klaster Medyczny iSynergia
Fundacja Dom Lekarski Innowacyjna Medycyna

ul. Bagienna 6,
70-772 Szczecin

tel. 91 464 50 36,
kom. 728 829 774

e-mail: mszewczuk@isynergia.pl

Oferta:

  • transfer technologii,
  • ochrona własności intelektualnej,
  • współpraca B+R,
  • modele biznesowe,
  • certyfikacja,
  • finansowanie zewnętrzne,
  • ekoinnowacje,
  • ekspansja na rynki zagraniczne.