Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie

ul. Niemierzyńska 17a
71-441 Szczecin

www.klaster.it

Doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania innowacji:

  1. Analizy biznesowe dotyczące wprowadzania na rynek nowych produktów i usług oraz wdrażania nowych modeli biznesowych (w tym m.in. analizy rynkowe, badania marketingowe) (innowacje produktowe i marketingowe)
  2. Projektowanie, wdrażanie innowacji w systemach zarządzania (innowacje organizacyjne i procesowe)
  3. Pomoc w przygotowaniu oraz weryfikacja biznes planu, pitch deck, teasera inwestycyjnego

Prezentacja oferty: Pomagamy wdrażać innowacje 13.07 Klaster ICT Pomorze Zachodnie

Kontakt: katarzyna.witkowska@klaster.it