Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP

MP Polskie Klastry Sp. z o.o. – koordynator Klastra Metalowego METALIKA

tel. +48 91/880.35.04
tel. +48 91/433.76.65

www.polskieklastry.org

biuro@polskieklastry.org

Klaster Metalowy METALIKA odgrywa istotną rolę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w podmiotach MŚP. MP Polskie Klastry Sp. z o.o. jako koordynator Klastra Metalowego METALIKA (Instytucja Otoczenia Biznesu) skupia podmioty branży metalowo-maszynowej i jest wykonawcą specjalistycznych usług doradczych do działań w następujących obszarach:

  1. Doradztwa w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo–przemysłowych (w zakresie umów/porozumień o współpracy, schematów współpracy),
  2. Doradztwa w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe),
  3. Doradztwa w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego, w szczególności dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznes planów),
  4. Doradztwa w zakresie jakości (projektowanie, wdrażanie oraz doskonalenie systemów i procesów zarządzania),
  5. Doradztwa w zakresie opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.