Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126,
75-614 Koszalin

tel. 609 695 797

www.kiph.com.pl

Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa świadczy m.in. usługi:

  • konsultacje i doradztwo w zakresie finansowania zewnętrznego, opracowywanie wniosków w konkursach RPO oraz ogólnokrajowych na dotacje z UE,
  • konsultacje i doradztwo w zakresie budowania/wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych,
  • konsultacje i doradztwo w zakresie odnawialnych źródeł energii, projekty wdrożeń,
  • doradztwo i kompleksowe programy ekspansji na rynki zagraniczne, w szczególności na Niemcy,
  • kojarzenie partnerów B+R.