Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP

Klaster Praktyki Zarządzania Procesowego przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie

Usługi związane są z doradztwem w zakresie:

 1. Dodawania wartości w procesach przy wykorzystaniu koncepcji Lean Management, w tym kultury zarządzania oraz stosowania i wdrażania narzędzi Lean:
  • Mapowanie procesów i strumieni wartości;
  • Zwiększenie zaangażowania pracowników przy pomocy Kaizen;
  • Standaryzacja pracy;
  • Implementacja modeli rozwiązywania złożonych problemów;
  • 5S;
  • Wyznaczanie i monitorowanie Kluczowych Wskaźników Efektywności.
 2. Wdrożenia i wykorzystywania zarządzania procesowego z elementami koncepcji Lean Management.
 3. Zarządzania i organizacji zarządzania.
 4. Analizy i monitorowania sytuacji majątkowej firmy (płynność finansowa, zdolność do regulowania zobowiązań i realizowania należności; efektywność zatrudnienia; gospodarowanie zapasami).
 5. Skutecznego przywództwa i efektywnego zarządzania zespołem, wykorzystując program Twój Mentor zawierający między innymi:
  1. Metody budowania zespołu
  2. Efektywne zarządzanie zespołem
  3. Budowanie zaangażowania pracowników
  4. Wyznaczanie celów
  5. Komunikacja w organizacji i w zespole
  6. Rozwiązywanie konfliktów
  7. Wspieranie rozwoju pracowników
  8. Przygotowanie planu sukcesji
  9. Współpraca międzypokoleniowa w zespołach
  10. Wykorzystanie nowoczesnych systemów komunikacji
  11. Publiczne wystąpienia