Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP

Klaster Logistyczno Transportowy Północ-Południe

80-172 Gdańsk,
ul. Trzy Lipy 3

tel. +48 515 591 465

Klaster Logistyczno – Transportowy poprzez swoich ekspertów świadczy dla przedsiębiorstw szeroki zakres usług doradczych związanych z następującymi obszarami:

  1. Doradztwo w zakresie transferu technologii
  2. Doradztwo w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP (w tym m.in. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej, usługi rzeczników patentowych wraz z asystą przy ochronie praw własności przemysłowej, badanie czystości i zdolności patentowej, audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania stosunków prawnych w tym zakresie)
  3. Doradztwo w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo-przemysłowych (w zakresie umów/porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczenia praw majątkowych)
  4. Doradztwo w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m.in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO)
  5. Doradztwo w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego, w szczególności dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi)
  6. Doradztwo w zakresie wdrażania ekoinnowacji
  7. Doradztwo w zakresie wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania
  8. Doradztwo w zakresie opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne