Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii US Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 64,
71-101 Szczecin

info@nauka-dla-biznesu.pl

www.nauka-dla-biznesu.pl

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. oferuje usługi doradcze w ramach obszarów wymienionych poniżej:

 1. Projektowanie modeli biznesu, w tym nastawionych na wprowadzanie nowych produktów i usług, także e-biznesowych.
 2. Tworzenie strategii rozwoju organizacji.
 3. Przygotowywanie biznes planów.
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym:
  1. planowanie kadr,
  2. dobór (rekrutacja i selekcja),
  3. ocena,
  4. wynagrodzenia,
  5. rozwój,
  6. planowanie polityki personalnej,
  7. tworzenie systemów motywacyjnych,
  8. przygotowywanie warsztatów dla pracowników.
 5. Zarządzanie twórcze, w tym pobudzanie twórczości pracowników i ich kreatywnego myślenia
 6. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania mających na celu doskonalenie miejsca pracy, w tym:
  1. zarządzanie czasem,
  2. zarządzanie energią pracowników w ramach zapobiegania zagrożeniom psychofizycznym i ograniczania pracoholizmu, stresu i wypalenia zawodowego.
 7. Zarządzanie finansami, w tym:
  1. systemy finansowo-księgowe,
  2. modelowanie i analiza kosztów i wyniku finansowego,
  3. controlling,
  4. audyt księgowy,
  5. organizacja rachunkowości,
  6. strategie obciążeń fiskalnych.
 8. Doradztwo w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego, w szczególności dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi.
 9. Zarządzanie wiedzą, w tym identyfikacja zasobów wiedzy, analiza barier jej wykorzystania, metody i narzędzia dzielenia się wiedzą, system organizacji dokumentów.
 10. Doradztwo w zakresie implementacji społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym wprowadzanie idei, opracowywanie polityk, dobór instrumentów CSR.
 11. Doradztwo w zakresie oceny stanu komunikacji wewnętrznej i jej usprawniania.
 12. Raportowanie i analiza danych (Business Intelligence, BI), w tym narzędzia pozwalające na automatyzację, interaktywność, czytelność i łatwość obsługi, modyfikowania i rozbudowy raportów i analiz.
 13. Tworzenie i realizacja strategii ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w MŚP, w tym:
  1. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej,
  2. asysta przy ochronie praw własności przemysłowej,
  3. badanie czystości i zdolności patentowej,
  4. audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania stosunków prawnych w tym zakresie,
  5. ochrona własności intelektualnej na świecie.