Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP

Centrum Transferu Technologii,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

tel. +48 91 48 00 858

ul. Podgórna 22/23, III p.
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin

Centrum Transferu Technologii PUM może świadczyć usługi dla przedsiębiorców w zakresie:

  • transferu technologii,
  • tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP,
  • kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo–przemysłowych (w zakresie umów/porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczania praw majątkowych),
  • wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),
  • korzystania z finansowania zewnętrznego, w szczególności dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi),
  • wdrażania ekoinnowacji i efektywności zasobów,
  • wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania.

Dysponujemy zarówno doświadczonym personelem stałym, jak i stale współpracujemy z najlepszymi specjalistami w zakresie ochrony własności intelektualnej (kancelaria rzeczników patentowych, kancelaria radcy prawnego specjalizującego się w IPR itd).