Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP

Centrum Transferu Technologii Morskich, Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

cttm@am.szczecin.pl

tel. 91 48 09 480 / 696 / 818

OFERTA dla projektu "Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP"

I. Doradztwo w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo-przemysłowych (w zakresie umów/porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczenia praw majątkowych)

Oferta dotyczy wyłącznie obszarów działalności naukowej Akademii Morskiej w Szczecinie tj.:

 • Bezpieczeństwo żeglugi, inżynieria ruchu morskiego;
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń oraz wybranych obiektów off-shore;
 • Optymalizacja wybranych parametrów pracy i systemów pozycjonowania;
 • Skutki kolizji statków i statku z obiektami infrastruktury wodnej;
 • Zastosowanie systemu EGNOS w obszarze morskim;
 • Symulacje systemów optymalizacji pracy urządzeń elektrycznych;
 • Eksploatacja siłowni okrętowych i układów energetycznych, energetyka odnawialna;
 • Nowoczesne materiały kompozytowe i konstrukcyjne;
 • Oleje i paliwa okrętowe;
 • Zanieczyszczenie powietrza, emisja NOx i SOx;
 • Zastosowanie biopaliw w silnikach małych jednostek pływających;
 • Transport intermodalny i śródlądowy;
 • Inteligentne systemy transportowe;
 • Logistyka i zarządzanie;
 • Geodezja, nawigacja, hydrografia, fotogrametria.

II. Doradztwo w zakresie transferu technologii i tworzenia oraz realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP (w tym m.in. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej, usługi rzeczników patentowych wraz z asystą przy ochronie praw własności przemysłowej, badanie czystości i zdolności patentowej, audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania stosunków prawnych w tym zakresie).

Co do zasady, oferta dotyczy obszaru nauk technicznych. Nie dotyczy działalności humanistycznej, artystycznej i sztuki.

III. Przeprowadzanie badań do celów certyfikacji dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej.

Zakres pożądanych badań i testów wymaga każdorazowo konsultacji. Oferta dotyczy działalności naukowej AM w Szczecinie.